JUDr. Jakub Blažek

JUDr. Jakub Blažek

JUDr. Jakub Blažek (narozen 1984) úspěšně zakončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2010. Během svých studií absolvoval též roční studijní pobyt v Grenoblu na Université Pierre Mendes France, kde získal Diplome de droit francais. Již během svých studií od roku 2008 pracoval v advokacii, nejprve na pozici právního asistenta a následně po absolvování studia, jako advokátní koncipient v několika advokátních kancelářích. Česká advokátní komora zapsala JUDr. Jakuba Blažka do seznamu advokátů v roce 2013 a bezprostředně poté založil svou advokátní kancelář. V témže roce složil JUDr. Jakub Blažek na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze rigorózní zkoušku a získal titul JUDr. Tématem rigorózní zkoušky byla „Ochrana vlastnického práva k nemovitostem ve vybraných zemích Evropské unie s přihlédnutím k investičním sporům“. V roce 2014 se stal JUDr. Jakub Blažek členem Unie obhájců ČR sdružující advokáty poskytující obhajobu v trestním řízení. JUDr. Jakub Blažek v rámci své praxe poskytuje též lektorskou činnost pro své klienty a publikuje odborné články. JUDr. Jakub Blažek je ženatý a má dvě děti.
Jazyková vybavenost: angličtina, francouzština.

Mgr. František Kryštof

Mgr. František Kryštof

František pochází z Brna. V roce 2016 dokončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a získal titul magistr. Během vysokoškolského studia absolvoval roční studijní pobyt na Universiteit Utrecht v Nizozemsku, kde se věnoval studiu evropského práva. Ve své diplomové práci se zaměřil na vybrané aspekty kybernetické kriminality. V minulosti sbíral zkušenosti jako právní asistent v advokátní kanceláři a zúčastnil se stáže na Obvodním soudu pro Prahu 2 a Obvodním soudu pro Prahu 8. V roce 2016 byl zapsán do seznamu advokátních koncipientů a začal pracovat v advokátní kanceláři JUDr. Jakuba Blažka. František se zajímá především o trestní a evropské právo.
Jazyková vybavenost: angličtina, francouzština.

Mgr. Olga Fojtíková

Mgr. Olga Fojtíková

Mgr. Olga Fojtíková, právník advokátní kanceláře JUDr. Jakuba Blažka, vystudovala Právnickou fakultu Karlovy Univerzity v roce 2017. V rámci zahraničního pobytu navštěvovala jeden semestr Právnickou fakultu na Mykolo Romerio Universitetas ve Vilniu v Litvě, kde se zúčastnila projektu překladu litevské ústavy do evropských jazyků. Během studia také téměř rok a půl pracovala v renomované pražské advokátní kanceláři, specializované převážně na obchodní a pracovní právo, následně nastoupila jako právní asistent do Advokátní kanceláře JUDr. Jakuba Blažka. Olga absolvovala s vyznamenáním magisterské studium na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v oborech litevština a stará řečtina. Specializuje se zejména na obchodní právo, rodinné právo, spornou agendu v oblasti občanského práva.
Jazyková vybavenost: angličtina, němčina, francouzština, litevština