JUDr. Jakub Blažek

JUDr. Jakub Blažek

Advokát

 

Vítejte na stránkách advokátní kanceláře JUDr. Jakuba Blažka. Naše kancelář se zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v oblasti trestního práva, občanského práva, obchodního práva, správního práva a pracovního práva. Advokátní kancelář byla založena JUDr. Jakubem Blažkem v roce 2013 a velmi rychle se rozvíjí.

Právní služby v oboru trestního práva poskytuje advokátní kancelář JUDr. Jakuba Blažka při obhajobě obviněných v trestním řízení i při zastupování poškozených v adhezním řízení o náhradu škody.

Značnou část agendy představuje poskytování právního poradenství obcím, popř. jejich voleným zástupcům (starostům, zastupitelům a radním), zejména pak v souvislosti s nakládáním s obecním majetkem.

V oblasti občanského a obchodního práva poskytuje naše advokátní kancelář klientům právní služby spočívající v zastupování před soudy, při přípravě smluvních dokumentů a v souvislosti s převody nemovitostí, popř. právní služby související s výstavbou nemovitostí. Advokátní kancelář poskytuje též základní služby v oblasti korporátního práva, tedy zakládání, převody či přeměny obchodních společností.

Advokátní kancelář dále zastupuje zdravotnická zařízení, či pacienty ve sporech z titulu náhrady škody na zdraví způsobené lékařským zákrokem.

Právní služby poskytované v oboru pracovního práva spočívají zejména v přípravě vzorových interních dokumentů a v zastupování klientů v pracovněprávních sporech, a to ať už na straně zaměstnanců či zaměstnavatelů.